משתלת פרידלנדר דקלים וציקסים
הטלפונים שלנו:

משתלה: 09-8344589

אליעד: 052-2759419

בתיה: 052-4234007

פקס: 09-8617689

מייל: batya_f@netvision.net.il  

ציקסים, דזיליריון.

אנו במשתלת פרידלנדר, מתמחים בגידול דקלים, ולכן רק טבעי שנגדל גם צמחים ממשפחת הציקסים, שאופי גידולם והתנאים הדרושים להם דומים לדקלים.

בנוסף על כך לאחרונה החלנו לגדל צמחים עמידים ליובש ולקור ממשפחת האגבות: דזיליריון משני מינים.

לנוחותכם הפרדנו את אותם צמחים לפי קבוצות:

ציקסים

 דזיליריון  

 

כל הזכויות שמורות למשתלת פרידלנדר, אין לעשות כל שימוש בכתוב ובתמונות שבאתר