משתלת פרידלנדר דקלים וציקסים

ליויסטונה אוסטראליס - ליויסטונה אוסטראלית - Livistona australis

דקל בינוני שמוצאו מאוסטרליה.     גובהו  8-15 מ',   רוחבו 4-5 מ'.       קצב צימוח איטי.

העלים דמויי מניפה המחולקת עד כשני שליש ממנה לעלעלים השמוטים בקצותיהם.  צבע העלים ירוק כהה. הפטוטרות ארוכות ומשוננות.

הגזע יחיד, בקוטר 25-30 ס"מ, חום אפור, ומצולק. בסיסי העלים וסיבים נשארים על הגזע מספר שנים.

מתאים לחצי צל ולשמש מליאה (בבגרותו).   רגיש קלות לקרה, מתאים לרוב אזורי הארץ פרט לקרים ביותר.

דקל בינוני, איטי בגידולו, מתאים לגן טרופי, לגינון ציבורי, לחלקות חצי מוצלות, ולמיכלים.

הקודם
הגדל
הבא
כל הזכויות שמורות למשתלת פרידלנדר, אין לעשות כל שימוש בכתוב ובתמונות שבאתר